litwatravel.pl

Blog tematyczny o podróżach, transporcie i zdrowiu.

Lifestyle

Co to jest pomnik przyrody?

Co to jest pomnik przyrody?

Polskie krajobrazy potrafią zapierać dech w piersiach. Nie trzeba wyjeżdżać do egzotycznego kraju, aby zobaczyć coś pięknego. Niektóre obszary mają szczególną wartość, są nienaruszone przez działalność człowieka. W celu zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, uznają je za formę ochrony przyrody. Świetnym przykładem będzie pomnik przyrody, czyli między innymi pojedyncze drzewo, wodospad, wulkan, głaz, jaskinia i nawet skała.

Czego dowiesz się z artykułu:

  • co to jest pomnik przyrody?
  • co może być pomnikiem przyrody?
  • co warto wiedzieć o pomnikach przyrody?

Co to jest pomnik przyrody?

Pomnik przyrody jest formą ochrony przyrody. Można wobec tego szybko wywnioskować, że wyróżnia się unikalnymi cechami. Pomnikiem przyrody może być nawet pojedynczy twór przyrody. Ma nieprzeciętną wartość przyrodniczą, edukacyjną, kulturową, historyczną. Może mieć także unikalne cechy, które również wystarczą do uznania danego tworu za pomnik przyrody. Bardzo często spotyka się okazałe drzewa, które rosną od wieków. To samo można powiedzieć o krzewach. Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że niepozorne skały lub głazy również objęte ochroną. Jaskinia lub źródło wody także może być pomnikiem przyrody.

Co może być pomnikiem przyrody?

Wiele osób z pewnością interesuje to, kto odpowiada za uznanie danego tworu za pomnik przyrody. W zależności od tego, gdzie się on znajduje, decyzje podejmie inny podmiot. Ustanawianiem pomników przyrody zajmują się wojewodzie i rada gminy. Można bardzo szybko stwierdzić, co znajduje się pod ochroną. Pomniki przyrody mają specjalne oznaczenia. Wystarczy spojrzeć na tabliczkę z godłem państwowym. Widnieje także wyraźny napis, że dany twór został uznany za pomnik przyrody. Nie wolno go niszczyć, uszkadzać. Nawet umieszczenie materiałów reklamowych na pomniku przyrody jest zabronione. Każdy taki twór zostaje objęty specjalną troską. Wojewoda lub rada gminy wyznacza konkretną osobę, która odpowiada za sprawowanie opieki nad pomnikiem przyrody.

Co warto wiedzieć o pomnikach przyrody?

W Polsce znajduje się wiele pomników przyrody. Najczęściej zaliczają się do nich pojedyncze drzewa lub całe obszary leśne. Na chwilę obecną można mówić o niemalże 35 000 pomników przyrody. Oczywiście dany twór musi spełniać szereg wytycznych, aby został uznany za wartościowy i objęty specjalną ochroną. Pomnik przyrody jest czymś, co bardzo wyróżnia się z otoczenia. Staje się wyjątkowym elementem o ponadprzeciętnej wartości. Za pomnik przyrody uznawane nawet stanowisko rzadkich gatunków roślin lub zwierząt. W jego przypadku nie można nawet wykonywać żadnych prac ziemnych, które przyczyniają się do trwałego zniekształcenia rzeźby terenu. Nie wolno zaśmiecać terenu wokół pomnika przyrody ani zanieczyszczać gleby. W przypadku pomnika przyrody niedozwolone staje się nawet dokonanie zmiany stosunków wodnych, jeśli mogłoby mieć to negatywny wpływ na obiekt objęty ochroną. Jeśli ktoś złamie przepisy, spotka go za to należyta kara. Należy wobec tego zachować szczególną ostrożność i poszanowanie względem pomnika przyrody.

Udostępnij