litwatravel.pl

Blog tematyczny o podróżach, transporcie i zdrowiu.

Lifestyle

Jakie są formy ochrony przyrody?

Jakie są formy ochrony przyrody?

W Polsce nie brakuje obszarów i obiektów, które są uznawane za bardzo cenne przyrodniczo. Jeśli ktoś lubi podróżować, to z pewnością wielokrotnie natrafił na tabliczki, które wskazywały na użytek ekologiczny. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, jakie są formy ochrony przyrody. Mogą mieć one postać parków, pomników, rezerwatów, rozmaitych zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Są one objęte specjalną ochroną, dlatego istotne staje się przestrzeganie pewnych przepisów prawa w ich przypadku.\

Czego dowiesz się z artykułu:

  • jakie są formy ochrony przyrody?
  • jaka jest inna forma ochrony przyrody?
  • czy znasz te formy ochrony przyrody ?

Jakie są formy ochrony przyrody?

Do formy ochrony przyrody zaliczają się oczywiście parki narodowe. W Polsce jest ich sporo, więc można liczyć na wiele ciekawych miejsc do odwiedzenia. Parki narodowe są chronione ze względu na swoje niezwykłe wysokie walory przyrodnicze. Pojawia się jednak pytanie, po co wyodrębniać specjalny obszar i przydzielać mu nazwę. Jest to niezwykle istotne dla zachowania różnorodności biologicznej. Niestety destruktywna działalność człowieka przyczynia się do niszczenia środowiska naturalnego. Wymierają gatunki roślin i zwierząt. Istotne staje się wobec tego objęcie ich ochroną, aby temu przeciwdziałać. Parki narodowe odznaczają się wysokimi walorami krajobrazowymi, naukowymi, kulturowymi, społecznymi i edukacyjnymi. Można wobec tego je zwiedzać, ale trzeba przestrzegać ściśle określonych zasad.

Jaka jest inna forma ochrony przyrody?

Rezerwaty przyrody także są formą ochrony przyrody. Ich powierzchnia jest mniejsza od obszarów parków narodowych. Można liczyć na to, że w rezerwacie spotka się rośliny i zwierzęta w swoich naturalnych środowiskach. Ekosystemy są pierwotne lub zmienione w niewielkim stopniu. Nic więc dziwnego, że stały się bardzo wartościowe i wymagają szczególnej ochrony. Podlegają jej przykładowo poszczególne gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Nawet twory przyrody nieożywionej mogą znajdować się pod ścisłą ochroną. W Polsce jest wiele rodzajów rezerwatów. Mogą być one leśne, florystyczne, faunistyczne, torfowiskowe, krajobrazowe, wodne, stepowe, słonorośle.

Czy znasz te formy ochrony przyrody ?

Formami ochrony przyrody są także parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Charakteryzują się dużą powierzchnią. Przepisy nie są aż tak surowe jak przykładowo w parkach narodowych. Oczywiście nadal trzeba liczyć się z szeregiem zakazów. Wyróżnia się także obiektowe formy ochrony przyrody. Wymienić można przykładowo pomniki przyrody. Mogą mieć one postać tworów przyrody ożywionej lub nieożywionej. Pojawia się jednak pytanie, co stanowi taki pomnik przyrody. Może nim być przykładowo drzewo, krzew, wodospad, wąwóz, ślad po meteorycie, wulkan, źródło. Ochronie podlegają także stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, rozmaite zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Wszystko to ma na celu utrzymanie tych miejsc w nienaruszonym stanie. Jeśli chce się zachować wartość widokową i estetyczną danego fragmentu krajobrazu naturalnego lub kulturalnego, to obejmuje się go ochroną. Staje się wobec tego formą ochrony przyrody.

Udostępnij